Koninklijke Fanfare Sint Cecilia - Kanne

Home Home | Contact Contact | Zoeken Zoeken

Koninklijke Fanfare

Sint Cecilia Kanne

Al meer dan 173 jaar een muzikaal begrip

Sponsors

Volg ons op facebook


Laatste nieuws
Op dit moment is er geen actueel nieuws over Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Kanne te vermelden.
Overzicht »

Geschiedenis van de fanfare

In 1848 wilde de pastoor van ons witte dorpje in het Belgische Limburg, een muziekkorps oprichten, dit in navolging van zijn confrater in het naburige Maastricht. Pastoor STASSEN vond een zevental jonge mannen bereid om muziek te studeren. Koster STRAETMANS hielp hem daarbij, en onder hun beiden gaven ze de eerste muzieklessen in Kanne.

Al snel sloten meerdere jongeren uit het dorp aan en een voltallig muziekkorps werd gevormd. Onze eerste voorzitter werd de Heer Arnold BONSEN, toen burgemeester van onze gemeente. In 1876 vinden wij sporen in de archieven van een deelname aan het" Grand Festival de Fanfare et de chant d'ensembles " te Lanaken.

De al eerder genoemde Heer STRAETMANS had in de beginjaren de leiding over ons korps. Rond de eeuwwisseling kwam de leiding echter in handen van de Heer Gustave De PAUW, een eminente musicus uit Maastricht. De naam van De PAUW zal trouwens jarenlang aan ons korps verbonden blijven, want toen Gustave overleed nam diens zoon Desiré het dirigentenstokje van hem over. Meer dan 70 jaar zou ons korps onder leiding blijven staan van deze eminente muzikale familie. Ons korps bleef al die jaren steeds maar groeien. Zelfs de moeilijke periode van de eerste wereldoorlog kon hen niet deren in hun nauwe verbondenheid. In de periode tussen de twee wereldbranden werd begonnen met de bouw van een eigen verenigingslokaal. In 1938 werd dit een feit en kon de vereniging zijn intrek nemen in een thans prachtig gerestaureerde zaal. Het korps kent door al de jaren been telkens een geweldige groei.

Aan wedstrijden van nationaal en internationaal niveau wordt er deelgenomen en uitstekende resultaten behaald. Zo bereikte de fanfare in 1978 als vice-Belgische Kampioen de afdeling uitmuntendheid. Thans treden wij een stapje terug omdat we de jeugd een grotere kans willen bieden om snel opgenomen te worden in de musicerende groep.

In de zeventigerjaren kwam er bij de groep nog een afdeling majoretten. Als deze groep dan op straat verscheen waren er meer dan negentig geüniformeerde leden. Het majorettenkorps werd echter ontbonden, maar meerdere jonge dames vonden de weg naar een instrument.

De drumband van onze vereniging is zeker een verhaal apart waard. Toen deze afdeling werd opgericht in 1960 was deze discipline vrij nieuw. Samen met andere dergelijke verenigingen uit onze provincie wisten zij, deze vorm van muziek beleven naar nooit geziene hoogten te brengen. Ontelbaar zijn bijna de resultaten die onze drumband behaalde op het hoogste niveau. In superieure afdeling haalden zij onlangs hun vierde nationale titel binnen, maar de kroon op het werk blijft toch de gouden medaille op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade.

Op dit ogenblik telt onze fanfare 50 spelende leden. De drumband is 40 man sterk. De laatste jaren heeft de jeugd opnieuw in groten getale toegang gevonden tot ons korps. Zij vinden er een fijne vrijetijdsbesteding in een aangename sfeer. Wij zijn er fier over dat ons korps een beetje internationaal en intercommunaal is uitgebouwd. Meerdere leden van ons korps komen uit het naburige Nederlandse Maastricht. Andere leden zijn dan weer Franstalige, uit de provincie Luik Het spreekt enkel voor de goede sfeer in onze vereniging dat wij zoveel weerklank vinden in de regio. Wij verzorgen momenteel een twintigtal optredens per jaar, gaande van optochten, processies, wandelconcerten tot grote concerten.

De Koninklijke Fanfare Sint Cecilia, toen onder voorzitterschap van Guido Thijs, maakte zich op om in 1998 haar 150 jarig bestaan te vieren. Met steeds verder uitbreidende internationale contacten, was het een succes. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan zag het leerlingenorkest het levenslicht en werd een gedenkboek uitgegeven. Het leerlingenorkest behaalde op het Fedekam tornooi van 2001 in Houthalen, in derde afdeling de eerste prijs.